Posts tagged kielipalvelu
Mitä asiakas haluaa?

Skotlantilainen käännöstoimisto Global Connects teetti syksyllä 2015 tutkimuksen, jossa selvitettiin, mitkä asiat ovat tärkeitä käännöspalvelun ostajalle. Esiin nousi kolme asiaa:

1) Laatu

Ylivoimaisesti suurin osa (93 %) vastaajista oli sitä mieltä, että kaikkein tärkeintä on saada hyvä käännös.

2) Nopeus

Toiseksi tärkeintä asiakkaille oli nopea reagointi. Asiakas toivoo kielipalvelun tuottajalta nopeita vastauksia yhteydenottoihin ja mahdollisuutta saada käännös tarvittaessa myös kiireellisellä aikataululla.

3) Hinta

Suurin osa vastaajista oli valmiita maksamaan hyvästä käännöksestä kohtuuhinnan. Yksikään vastaajista ei ollut valmis uhraamaan laatua saadakseen työn halvalla ja vain 14 % toivoi saavansa hyvää halvalla.

Tutkimuksen vastaajista suurin osa vaikutti siis sisäistäneen, että yhtälö hyvää nopeasti ja halvalla on mahdoton. Millä perusteella sinä valitset kielipalvelun tuottajan?